Informacje o dostawcy usług

Informacje o dostawcy usługi medialnej na żądanie

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą se24.tv jest ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

www.wydawnictwo.murator.pl

 

Dane kontaktowe:

ZPR Media S.A.

ul. Dęblińska 6   
04-187 Warszawa
tel. (022) 59 05 000, 59 05 001
wydawnictwo@murator.com.pl

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl